Scheduled Castes of Mizoram[1]

Loading

 1. Bansphor
 2. Bhuinmali or Mali
 3. Brittial-Bania or Bania
 4. Dhupi or Dhob
 5. Dugla or Dholi
 6. Hira
 7. Jalkeot
 8. Jhalo, Malo or Jhalo-Malo
 9. Kaibartta of Jaliya
 10. Lalbegi
 11. Mahara
 12. Mehtar or Bhangi
 13. Muchi or Rishi
 14. Namasudra
 15. Patni
 16. Sutradhar

1. Ins. by Act 34 of 1986, s. 13 and the First Sch. (w.e.f. 20-02-1987)

Scheduled Castes of Best Bengal

Loading

 1. Bagdi, Duley
 2. Bahelia
 3. Baiti
 4. Bantar
 5. Bauri
 6. Beldar
 7. Bhogta
 8. Bhuimali
 9. Bhuiya
 10. Bind
 11. Chamar, Charmakar, Mochi, Muchi, Rabidas, Ruidas, Rishi
 12. Chaupal
 13. Dabgar
 14. Damai (Nepali)
 15. Dhoba, Dhobi
 16. Doai
 17. Dom, Dhangad
 18. Dosadh, Dusadh, Dhari, Dharhi
 19. Ghasi
 20. Gonrhi
 21. Halalkhor
 22. 1[Hari, Mehtar, Mehtor, Bhangi, Balmiki]
 23. Jalia Kaibartta
 24. Jhalo Malo, Malo
 25. Kadar
 26. Kami (Nepali)
 27. Kandra
 28. Kanjar
 29. Kaora
 30. Karenga, Koranga
 31. Kaur
 32. Keot, Keyot
 33. Khaira
 34. Khatik
 35. Koch
 36. Konai
 37. Konwar
 38. Kotal
 39. Kurariar
 40. Lalbegi
 41. Loharr
 42. Mahar
 43. Mal
 44. Mallah
 45. Musahar
 46. Namasudra
 47. Nat
 48. Nuniya
 49. Paliya
 50. Pan, Sawasi
 51. Pasi
 52. Patni
 53. Pod, Poundra
 54. Rajbanshi
 55. Rajwar
 56. Sarki (Nepali)
 57. Sunri (excluding Saha)
 58. Tiyar
 59. Turi
 60. 2[Chain]

1. Subs. by Act 25 of 2002, s. 2
2. Subs. by Act 24 of 2016, s. 2

Scheduled Castes of Uttar Pradesh

Loading

1Agariya 1[excluding Sonbhadra district]2Badhik
3Badi4Baheliya
5Baiga 1[excluding Sonbhadra district]6Baiswar
7Bajaniya8Bajgi
9Balahar10Balai
11Balmiki12Bangali
13Banmanus14Bansphor
15Barwar16Basor
17Bawariya18Beldar
19Beriya20Bhantu
21Bhuiya 1[excluding Sonbhadra district]22Bhuyiar
23Boira24Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
25Chero 1[excluding Sonbhadra and Varanasi]26Dabgar
27Dhangar28Dhanuk
29Dharkar30Dhobi
31Dom32Domar
33Dusadh34Gharami
35Ghasiya36Gond 1[excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jonpur, Balia, Gazipur, Varanasi, Mirzapur and Sonbhadra districts]
37Gual38Habura
39Hari40Hela
41Kalabaz42Kanjar
43Kapariya44Karwal
45Khairaha462[Kharwar (excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia, Gazipur, Varanasi and Sonbhadra district)]
47Khatik48Khorot
49Kol50Kori
51Korwa52Lalbegi
53Majhwar54Mazhabi
55Musahar56Nat
57Pankha 1[excluding Sonbhadra and Mirzapur districts]58Parahiya 1[excluding Sonbhadra district]
59Pasi, Tarmali60Patari 1[excluding Sonbhadra district]
61Rawat62Saharya 1[excluding Lalitpur district]
63Sanaurthiya64Sansiya
65Shilpkar66Turaiha

1. Ins. by Act 10 of 2003, s. 3 and the First Sch.
2. Subs. by s.3 and First Sch. ibid for entry 46.

Scheduled Castes of Tripura

Loading

 1. Bagdi
 2. Bhuimali
 3. Bhunar
 4. 1[Chamar, Muchi, Chamar-Rohidas, Chamar-Ravidas]
 5. Dandasi
 6. Dhenur
 7. 1[Dhoba, Dhobi]
 8. Dum
 9. Ghasi
 10. Gour
 11. Gur
 12. 1[Jalia Kaibarta, Jhalo-Malo]
 13. Kahar
 14. Kalindi
 15. Kan
 16. Kanda
 17. Kanugh
 18. Keot
 19. Khadit
 20. Kharia
 21. Koch
 22. Koir
 23. Kol
 24. Kora
 25. Kotal
 26. Mahisyadas
 27. Mali
 28. Mehtor
 29. Musahar
 30. Namasudra
 31. Patni
 32. Sabar
 33. 2[Dhuli, Sabdakar, Badyakar]
 34. 2[Natta, Nat]

1. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2
2. Ins. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch.

Scheduled Castes of Tamil Nadu

Loading

 1. Adi Andhra
 2. Adi Dravida
 3. Adi Karnataka
 4. Ajila
 5. Arunthathiyar
 6. Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 7. Baira
 8. Bakuda
 9. Bandi
 10. Bellara
 11. Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 12. Chakkiliyan
 13. Chalavadi
 14. Chamar, Muchi
 15. Chandala
 16. Cheruman
 17. Devendrakulathan
 18. Dom, Dombara, Paidi, Pano
 19. Domban
 20. Godagali
 21. Godda
 22. Gosangi
 23. Holeya
 24. Jaggali
 25. Jambuvulu
 26. Kadaiyan
 27. Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 28. Kalladi
 29. Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district)
 30. Karimpalan
 31. Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 32. Koliyan
 33. Koosa
 34. Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 35. Kudumban
 36. Kuravan, Sidhanar
 37. Madari
 38. Madiga
 39. Maila
 40. Mala
 41. Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 42. Mavilan
 43. Moger
 44. Mundala
 45. Nalakeyava
 46. Nayadi
 47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 48. Pagadai
 49. Pallan
 50. Palluvan
 51. Pambada
 52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 53. Panchama
 54. Pannadi
 55. Panniandi
 56. Paraiyan, Parayan, Sambavar
 57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 58. Pathiyan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 59. Pulayan, Cheramar
 60. Puthirai Vannan
 61. Raneyar
 62. Samagara
 63. Samban
 64. Sapari
 65. Semman
 66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 67. Vathiriyan
 68. Velan
 69. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)
 70. Vettiyan
 71. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district)

Scheduled Castes of Rajasthan

Loading

 1. Adi Dharmi
 2. Aheri
 3. Badi
 4. Bagri, Bagdi
 5. Bairwa, Berwa
 6. Bajgar
 7. Balai
 8. Bansphor, Bansphod
 9. Baori
 10. Bargi, Vargi, Birgi
 11. Bawaria
 12. Bedia, Beria
 13. Bhand
 14. Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli
 15. Bidakia
 16. Bola
 17. Chamar, Bhambhi, Bambhi, Bhambi, Jatia, Jatav, Jatava, Mochi, Raidas, Rhidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Telugu Mochi, Kamati Mochi, Ranogar, Rohit, Samgar
 18. Chandal
 19. Dabgar
 20. Dhanak, Dhanuk
 21. Dhankia
 22. Dhobi
 23. Dholi
 24. Dome, Dom
 25. Gandia
 26. Garancha, Gancha
 27. Garo, Garura, Gurda, Garoda
 28. Gavaria
 29. Godhi
 30. Jingar
 31. Kalbelia, Sapera
 32. Kamad, Kamadia
 33. Kanjar, Kunjar
 34. Kapadia Sansi
 35. Khangar
 36. Khatik
 37. Koli, Kori
 38. Kooch Band, Kuchband
 39. Koria
 40. Madari, Bazigar
 41. Mahar, Taral, Dhegumenu
 42. Mahyavanshi, Dhed, Dheda, Vankar, Maru Vankar
 43. Majhabi
 44. Mang, Matang, Minimadig
 45. Mang Garodi, Mang Garudi
 46. Megh, Meghval, Meghwal, Meghvar
 47. Mehar
 48. Nat, Nut
 49. Pasi
 50. Rawal
 51. Salvi
 52. Sansi
 53. Santia, Satia
 54. Sarbhangi
 55. Sargara
 56. Singiwala
 57. Thori, Nayak
 58. Tirgar, Tirbanda
 59. Turi

Scheduled Castes of Punjab

Loading

 1. Ad Dharmi
 2. Balmiki, Chura, Bhangi
 3. Bangali
 4. Barar, Burar, Berar
 5. 1[Batwal, Barwala]
 6. Bauria, Bawaria
 7. Bazigar
 8. Bhanjra
 9. 2[Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Ramdasia Sikh, Ravidasia, Ravidasia Sikh]
 10. Chanal
 11. Dagi
 12. Darain
 13. Deha, Dhaya, Dhea
 14. Dhanak
 15. Dhogri, Dhangri, Siggi
 16. Dumna, Mahasha, Doom
 17. Gagra
 18. Gandhila, Gandil Gondola
 19. Kabirpanthi, Julaha
 20. Khatik
 21. Kori, Koli
 22. Marija, Marecha
 23. 1[Mazhabi, Mazhabi Sikh]
 24. Megh
 25. Nat
 26. Od
 27. Pasi
 28. Perna
 29. Pherera
 30. Sanhai
 31. Sanhal
 32. Sansi, Bhedkut, Manesh
 33. Sansoi
 34. Sapela
 35. Sarera
 36. Sikligar
 37. Sirkinabd
 38. 3[Mochi]
 39. 4[Mahatam, Rai Sikh]

1. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch.
2. Subs. by Act 25 of 2002, s. 2
3. Ins. by Act 25 of 2002, s. 2
4. Ins. by Act 31 of 2007, s. 2

Scheduled Castes of Odisha

Loading

1Adi Andhra21[Amant, Amat, Dandachhatra]
3Audhelia4Badaik
5Bagheti, Baguti6Bajikar
7Bari82[***]
9Basor, Burud103[Bauri, Buna Bauri, Dasia Bauri]
11Bauti12Bavuri
131[Bedia, Bejia, Bajia]14Beldar
15Bhata16Bhoi
17Chachati18Chakali
194[Chamar, Chamara, Chamar-Ravidas, Chamar Rohidas, Mochi, Muchi, Satnami]20Chandala
21Chandhai Maru226[***]
23Dandasi243[Dewar, Dhibara, Keuta, Kaibarta]
25Dhanwar266[Dhoba, Dhobi, Rajak, Rajaka]
276[Dom, Dombo, Duria Dom, Adhuria Dom, Adhuria Domb]28Dosadha
29Ganda30Ghantarghada, Ghantra
31Ghasi, Ghasia32Ghogia
33Ghusuria34Godagali
35Godari36Godra
37Gokha38Gorait, Korait
39Haddi, Hadi, Hari40Irika
411[Jaggali, Jaggili, Jagali]424[Kandra, Kandara, Kadama, Kuduma, Kodma, Kodama]
43Karua446[Katia, Khatia]
456[Kela, Sapua Kela, Nalua Kela, Sabakhia Kela, Matia Kela, Gaudia Kela]466[Khadala, Khadal, Khodal]
47Kodalo, Khodalo48Kori
492[***]50Kurunga
51Laban52Laheri
53Madari54Madiga
55Mahuria563[Mala, Jhala, Malo, Zala, Malha, Jhola]
57Mang58Mangam
59Mehra, Mahar60Mehtar, Bhangi
61Mewar62Mundapotta
63Musahar64Nagarchi
65Namasudra66Paidi
67Painda68Pamidi
691[Pan, Pano, Buna Pana, Desua Pana, Buna Pano]70Panchama
71Panika72Panka
73Pantanti74Pap
75Pasi76Patial, Patikar, Patratanti, Patua
77Rajna78Relli
797[Sabakhia, Sualgiri, Swalgiri]80Samasi
81Sanei82Sapari
83Sauntia, Santia84Sidhria
85Sinduria863[Siyal, Khajuria]
87Tamadia88Tamudia
89Tanla905[***]
916[Turi, Betra]92Ujia
93Valamiki, Valmiki948[Mangali (in Koraput and Kalahandi districts]
95Mirgan (in Navrangpur districts)

1. Subs. by Act 34 of 2014, s. 2
2. Omitted by Act 24 of 2016, s. 2
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch.
4. Subs. by Act 31 of 2007, s. 2
5. Omitted by Act 25 of 2002, s. 2
6. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2
7. Subs. by Act 17 of 2017, s. 2
8. Subs. by Act 25 of 2002, s. 2