Scheduled Castes of Chandigarh [1]

Loading

 1. Ad Dharmi
 2. Bangali
 3. Barar, Burar or Berar
 4. 2[Batwal, Barwala]
 5. Bauria or Bawaria
 6. Bazigar
 7. Balmiki, Chura or Bhangi
 8. Bhanjra
 9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi or Ravidasi
 10. Chanal
 11. Dagi
 12. Darain
 13. Dhanak
 14. Dhogri, Dhangri or Siggi
 15. Dumna, Mahasha or Doom
 16. Gagra
 17. Gandhila or Gandil Gondola
 18. Kabirpanthi or Julaha
 19. Khatik
 20. Kori or Koli
 21. Marija or Marecha
 22. Mazhabi
 23. Megh
 24. Nat
 25. Od
 26. Pasi
 27. Perna
 28. Pherera
 29. Sanhai
 30. Sanhal
 31. Sansoi
 32. Sansi, Bhedkot or Manesh
 33. Sapela
 34. Sarera
 35. Sikligar
 36. Srikiband

1. Added by Act 31 of 1966, s. 27 and the Ninth Sch. (w.e.f. 1-11-1966)
2. Subs. by act 61 of 2002, s. 2 and the Second Sch.

Scheduled Castes of Delhi

Loading

 1. Adi-Dharmi
 2. Agria
 3. Aheria
 4. Balai
 5. Banjara
 6. Bawaria
 7. Bazigar
 8. Bhangi
 9. Bhil
 10. Chamar, Chanwar Chamar, Jatava or Jatav Chamar, Mochi, Ramdasia, Ravidasi, Raidasi, Rehgarh or Raigar
 11. Chohra (Sweeper)
 12. Chuhra (Balmiki)
 13. Dhanak or Dhanuk
 14. Dhobi
 15. Dom
 16. Gharranmi
 17. Julaha (Weaver)
 18. Kabirpanthi
 19. Kachhandha
 20. Kanjar or Giarah
 21. Khatik
 22. Koli
 23. Lalbegi
 24. Madari
 25. Mallah
 26. Mazhabi
 27. Meghwal
 28. Naribut
 29. 1[Nat(Rana), Badi]
 30. Pasi
 31. Perna
 32. Sansi or Bhedkut
 33. Sapera
 34. Sikligar
 35. Singiwala or Kalbelia
 36. Sirkiband

1. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and Second Sch.

Scheduled Castes of Telangana [1]

Loading

 1. Adi Andhra
 2. Adi Dravida
 3. Anamuk
 4. Aray Mala
 5. Arundhatiya
 6. Arwa Mala
 7. Bariki
 8. Bavuri
 9. Beda (Budga) Jangam
 10. Bindla
 11. Byagara, Byagari
 12. Chachati
 13. Chalavadi
 14. Chamar, Mochi, Muchi, Chamar_Ravidas, Chamar-Rohidas
 15. Chambhar
 16. Chandala
 17. Dakkal, Dokkalwar
 18. Dandasi
 19. Dhor
 20. Dom, Dombara, Paidi, Pano
 21. Ellamalawar, Yellammalawandlu
 22. Ghasi, Haddi, Relli, Chanchandi
 23. Godari
 24. Gosangi
 25. Holeya
 26. Holeya Dasari
 27. Jaggali
 28. Jambhuvulu
 29. Kolupulvandlu, Pambada, Pambanda, Pambala
 30. Madasi Kuruva, Madari Kuruva
 31. Madiga
 32. Madiga Dasu, Mashteen
 33. Mahar
 34. Mala, Mala Ayawaru
 35. Mala Dasari
 36. Mala Dasu
 37. Mala Hannai
 38. Malajangam
 39. Mala Masti
 40. Mala Sale, Nethani
 41. Mala Sanyasi
 42. Mang
 43. Mang Garodi
 44. Manne
 45. Mashti
 46. Matangi
 47. Mehtar
 48. Mitha Ayyalvar
 49. Mundala
 50. Paky, Moti, Thoti
 51. Pamidi
 52. Panchama, Pariah
 53. Relli
 54. Samagara
 55. Samban
 56. Sapru
 57. Sindhollu, Chindollu
 58. Yatala
 59. Valluvan

1. Ins. by Act 6 of 2014, s. 28 and the Fifth Sch.

Scheduled Castes of Uttarakhand [1{2}]

Loading

 1. Agaria
 2. Badhik
 3. Badi
 4. Baheliya
 5. Baiga
 6. Baiswar
 7. Bajaniya
 8. Bajgi
 9. Balhar
 10. Balai
 11. Balmiki
 12. Bangali
 13. Banmanus
 14. Bansphor
 15. Barwar
 16. Basor
 17. Bawariya
 18. Beldar
 19. Beriya
 20. Bhantu
 21. Bhuiya
 22. Bhuyiar
 23. Boria
 24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
 25. Chero
 26. Dabgar
 27. Dhangar
 28. Dhanuk
 29. Dharkar
 30. Dhobi
 31. Dom
 32. Domar
 33. Dusadh
 34. Dharmi
 35. Dhariya
 36. Gond
 37. Gwal
 38. Habura
 39. Hari
 40. Hela
 41. Kalabaz
 42. Kanjar
 43. Kapariya
 44. Karwal
 45. Khairaha
 46. Kharwar (excluding Banvasi)
 47. Khatik
 48. Kharot
 49. Kol
 50. Kori
 51. Korwa
 52. Lalbegi
 53. Majhwar
 54. Mazhabi
 55. Musahar
 56. Nat
 57. Pankha
 58. Parahiya
 59. Pasi, Tarmali
 60. Patari
 61. Sahariya
 62. Sanaurhiya
 63. Sansiya
 64. Shilpkar
 65. Turaiha

1. Ins. by Act 29 of 2000, s. 24 and the Fifth Sch. (w.e.f. 9-11-2000)
2. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2

Scheduled Castes of Chhattisgarh[1]

Loading

 1. Audhelia
 2. Bagri, Bagdi
 3. Bahna, Bahana
 4. Balahi, Balai
 5. Banchada
 6. Barahar, Basod
 7. Bargunda
 8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar
 9. Bedia
 10. Beldar, Sunkar
 11. Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar
 12. Bhanumati
 13. Chadar
 14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Surjyabanshi, Sujyaramnami, Ahirwar, Chamar, Mangan, Raidas
 15. Chidar
 16. Chikwa, Chikvi
 17. Chitar
 18. Dahait, Dahayat, Dahat
 19. Dewar
 20. Dhanuk
 21. Dhed, Dher
 22. Dohor
 23. Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris
 24. Ganda, Gandi
 25. 2[Ghasi, Ghasia, Sais, Sarathi, Soot Sarathi, Thanwar]
 26. Holiya
 27. Kanjar
 28. Katia, Patharia
 29. Khatik
 30. Koli, Kori
 31. Khangar, Kanera, Mirdha
 32. Kuchbandhia
 33. Mahar, Mehra, Mehar
 34. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang
 35. Meghwal
 36. Moghia
 37. Muskhan
 38. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
 39. Pasi
 40. Rujjhar
 41. Sansi, Sansia
 42. Silawat
 43. Zamral
 44. 1[Turi]

1. Ins. by Act 28 of 2000, s. 19 and the Third Sch. (w.e.f. 1-11-2000)
2. Subs. by Act 24 of 2016, s. 2
3. Ins. by Act 31 of 2007, s. 2