Scheduled Castes of Uttarakhand [1{2}]

Loading

 1. Agaria
 2. Badhik
 3. Badi
 4. Baheliya
 5. Baiga
 6. Baiswar
 7. Bajaniya
 8. Bajgi
 9. Balhar
 10. Balai
 11. Balmiki
 12. Bangali
 13. Banmanus
 14. Bansphor
 15. Barwar
 16. Basor
 17. Bawariya
 18. Beldar
 19. Beriya
 20. Bhantu
 21. Bhuiya
 22. Bhuyiar
 23. Boria
 24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
 25. Chero
 26. Dabgar
 27. Dhangar
 28. Dhanuk
 29. Dharkar
 30. Dhobi
 31. Dom
 32. Domar
 33. Dusadh
 34. Dharmi
 35. Dhariya
 36. Gond
 37. Gwal
 38. Habura
 39. Hari
 40. Hela
 41. Kalabaz
 42. Kanjar
 43. Kapariya
 44. Karwal
 45. Khairaha
 46. Kharwar (excluding Banvasi)
 47. Khatik
 48. Kharot
 49. Kol
 50. Kori
 51. Korwa
 52. Lalbegi
 53. Majhwar
 54. Mazhabi
 55. Musahar
 56. Nat
 57. Pankha
 58. Parahiya
 59. Pasi, Tarmali
 60. Patari
 61. Sahariya
 62. Sanaurhiya
 63. Sansiya
 64. Shilpkar
 65. Turaiha

1. Ins. by Act 29 of 2000, s. 24 and the Fifth Sch. (w.e.f. 9-11-2000)
2. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2