Scheduled Castes of Chhattisgarh[1]

Loading

 1. Audhelia
 2. Bagri, Bagdi
 3. Bahna, Bahana
 4. Balahi, Balai
 5. Banchada
 6. Barahar, Basod
 7. Bargunda
 8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar
 9. Bedia
 10. Beldar, Sunkar
 11. Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar
 12. Bhanumati
 13. Chadar
 14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Surjyabanshi, Sujyaramnami, Ahirwar, Chamar, Mangan, Raidas
 15. Chidar
 16. Chikwa, Chikvi
 17. Chitar
 18. Dahait, Dahayat, Dahat
 19. Dewar
 20. Dhanuk
 21. Dhed, Dher
 22. Dohor
 23. Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris
 24. Ganda, Gandi
 25. 2[Ghasi, Ghasia, Sais, Sarathi, Soot Sarathi, Thanwar]
 26. Holiya
 27. Kanjar
 28. Katia, Patharia
 29. Khatik
 30. Koli, Kori
 31. Khangar, Kanera, Mirdha
 32. Kuchbandhia
 33. Mahar, Mehra, Mehar
 34. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang
 35. Meghwal
 36. Moghia
 37. Muskhan
 38. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar
 39. Pasi
 40. Rujjhar
 41. Sansi, Sansia
 42. Silawat
 43. Zamral
 44. 1[Turi]

1. Ins. by Act 28 of 2000, s. 19 and the Third Sch. (w.e.f. 1-11-2000)
2. Subs. by Act 24 of 2016, s. 2
3. Ins. by Act 31 of 2007, s. 2