Scheduled Castes of Haryana

Loading

 1. Ad Dharmi
  • 1[1A Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi]
 2. Balmiki, Chura, Bhangi
 3. Bangali
 4. Barar, Burar, Berar
 5. 2[Batwal, Barwala]
 6. Bauria, Bawaria
 7. Bazigar
 8. Bhanjra
 9. 3[ Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balabi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia]
 10. Chanal
 11. Dagi
 12. Darain
 13. Deha, Dhaya, Dhea
 14. Dhanak
 15. Dhogri, Dhangri, Siggi
 16. Dumna, Mahasha, Doom
 17. Gagra
 18. Gandhila, Gandil Gondola
 19. 4[Kabirpanthi, Julaha, Kabirpanthi Julaha]
 20. Khatik
 21. Kori, Koli
 22. Marija, Marecha
 23. 3[Mazhabi, Mazhabi Sikh]
 24. 2[Megh, Meghwal]
 25. 3[Nat, Badi]
 26. Od
 27. Pasi
 28. Perna
 29. Pherera
  • 1[29A. Rai Sikh]
 30. Sanhai
 31. Sanhal
 32. Sansi, Bhedkut, Manesh
 33. Sansoi
 34. 3[Sapela, Sapera]
 35. Sarera
 36. 3[Sikligar, Bariya]
 37. Sirkiband

1. Ins. by s. 2 of Act 24 of 2016
2. Subs. by Act 31 of 2007, s. 2
3. Subs. by Act 61 of 2002, s. 2 and the First Sch.
4. Subs. by Act 4 of 2015, s. 2