Scheduled Tribes of Rajasthan

Loading

 1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
 2. Bhil Mina
 3. Damor, Damaria
 4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
 5. Garasia (excluding Rajput Garasia)
 6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor
  Katkari, Son Kathodi, Son Katkari
 7. Kokna, Kokni, Kukna
 8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
 9. Mina
 10. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka,
  Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
 11. Patelia
 12. Seharia, Sehria, Sahariya.